Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi [e-kitab]

0
2191

vergi_mecelle

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi Azərbaycan Respublikasında vergi sistemini,
vergitutmanın ümumi əsaslarını, vergilərin müəyyən edilməsi, ödənilməsi və yığılması qaydalarını,
vergi ödəyicilərinin və dövlət vergi orqanlarının, habelə vergi münasibətlərinin digər iştirakçılarının
vergitutma məsələləri ilə bağlı hüquq və vəzifələrini, vergi nəzarətinin forma və metodlarını, vergi
qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyəti, dövlət vergi orqanlarının və onların vəzifəli
şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayət edilməsi qaydalarını müəyyən edir.

[box type=”download” align=”aligncenter” ]Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi (PDF)[/box]

FİKRİNİZİ BİLDİRİN

Please enter your comment!
Please enter your name here