Yadplanetlilər haqqında məlumat [maraqlı]

7
18213

unoSon yüz ildə Yer kürəsində müşahidə edilən uçan naməlum obyektlərin (UNO) sayının artması çoxlu müxtəlif ehtimalların ortaya çıxmasına səbəb olub. Alimlərin əksəriyyətinin fikrincə, UNO-ların yerdə diqqətlərini cəlb edən hansısa bir sirr var. Bu sirrin müəyyən edilməsi üçün tədqiqatçılar hazırda daha çox qədim mənbələrə müraciət edirlər. Çünki qədim yazılı mənbələrdə UNO-ların müntəzəm Yer kürəsinə uçuşlar etmələri və odsaçan disklərin qəribə sakinləri barədə xeyli məlumatlar var. Məsələn, qədim hind yazılı abidələrdən olan “Veda” və “Puranax”da yerdəki insanlara oxşamayan qəribə məxluqların “Viman” adlanan “uçan nəlbəki”lərdə tez-tez indiki Hindistanın müxtəlif ərazilərinə endikləri qeyd edilib. Hər iki abidədə təsvir olunana görə, yadplanetlilərin gəmisi hazırda kosmosa göndərilənlərə çox oxşayır. Ancaq təsvir edilən alovsaçan gəmilər, indikilərdən fərqli olaraq, istənilən vaxt, bir an içərisində, havada əriyərək ağ tüstüyə çevrilə biliblər. Yadplanetlilərin insanlarla hər hansı bir əlaqəyə girməməsi isə qədim hind yazılı mənbələrində onların öz sirlərini açmaq istəməmələri ilə əlaqələndirilir. Yazılı mənbələrə istinadən demək olar ki, qədim hind alimləri kosmos haqqında geniş məlumata malik olublar. Onlar hesab etmişlər ki, başqa planetdən yerə gələnlər burada özlərinin yaşaması üçün lazım olan hansısa elementi və ya həyat eliksiri əldə edərək geri qayıdırlar. Nə qədər qəribə olsa da, qədim hind alimlərinin təximinən 3-4 min il bundan əvvəl söylədikləri ilə günümüzdəki tədqiqatçıların dedikləri çox vaxt üst-üstə düşür.

Qədim yazılı abidələr və Blomberqin söylədikləri

Kosmosun tədqiqi üzrə tanınmış amerikalı alim Corc Blomberq bu yaxınlarda demişdir: “Mən heç vaxt yerdənkənar sivilizasiyaların olmaması barədə deyilən fikirlərlə razılaşmamışam. Yerdənkənar sivilizasiyaların olmasını inkar edənləri mən ancaq orta əsrlərdə Avropa, Afrika və Asiyadan başqa, digər qitələrin olmasını inkar edənlərlə müqayisə edərdim. Hazırda kosmosda bizə bənzər və ya bizdən fərqli yüksək inkişaf etmiş şüurlu varlıq axtarmağımız Kolumbun sonu bilinməyən okean sularında quru yer axtarmasına bənzəyir. Kolumb istədiyinə nail olduğu kimi, biz də məqsədimizə çatacağıq. Amma nə vaxt? Bu suala cavab, mənə elə gəlir ki, lap qəfil, gözlənilmədən veriləcək”. Blomberqin fikrincə, Yer kürəsinin özündə belə, bizə məlum olmayan paralel sivilizasiya mövcuddur və onlar başqa bir zaman ölçüsündə yaşadıqları üçün biz həmin varlıqları görə, hiss edə bilmirik. Çox qəribədir ki, “Veda” və “Puranax”da da buna oxşar fikirlər vardır. Bu qədim yazılı abidələrdə həmçinin, Yerin yumurtaya bənzədiyi qeyd edilib və kosmosun insan yaşaması üçün lazımi şəraitə malik 14 planetdən ibarət olması barədə fikirlər öz əksini tapıb. Qədim hind alimlərinin fikrincə, həmin 14 planetdən yeddisində həyat ən yüksək səviyyədə inkişaf edib. Yeddisində isə həyat orta və aşağı səviyyələrdədir. Yer yüksək inkişafa nail olan planetlərlə az inkişaf edənlər arasında orta mövqedədir. “Veda” və “Puranax”da ən yüksək inkişaf səviyyəsinə nail olan planet “Satyaloka” adlandırılır. Bildirildiyinə görə, onlarda həyat ideal şəkildə qurulub. “Maxarloka” adlanan digər planetdə isə inkişaf səviyyəsi Satyalokadan aşağıdır. Amma onlar da bizim təsəvvür edə bilmədiyimiz səviyyədə inkişaf ediblər. Belə ki, “Veda”da həmin planetdə yaşayanların istənilən an formalarını dəyişə bilmələrindən və onların bədənlərini ustalıqla idarə etmələrindən bəhs edilib.

Məsələnin bu tərəfinə diqqəti cəlb edən Blomberq çoxları üçün gözlənilməz olan qəribə bir ehtimal irəli sürüb. O deyib ki, bizim bioloqlarımız və tibb alimlərimiz insanın daxilində onun formasını dəyişməyə və bir formadan digərinə keçməyə imkan verən geni tapmalıdırlar. Yalnız bu halda digər kosmik canlılarla əlaqə yaratmaq asanlaşacaq. Blomberq eyni zamanda UNO-ların bizə məlum olmayan paralel sivilizasiyalardan gələ bildiyini də istisna etməyib. O, UNO-ların bir formadan digər formaya keçə bilmələrini, istənilən an havada buxarlanmalarını məhz bir zaman ölçüsündən digər zaman ölçüsünə keçmənin sirrini bilmələri və bədənlərini idarə etməyi bacarmaları ilə əlaqələndirir.

Stounun maraqlı açıqlamaları

Maraq doğuran digər bir açıqlama ilə ingilis tədqiqatçısı Robert Stoun çıxış edib. O, uzun axtarışlardan sonra bu nəticəyə gəlib ki, bəşəriyyət yeni elmi kəşflərin bir addımlığındadır. Onun fikrincə, yaxın vaxtlarda ən uzaq planetlərə uçub getməyə imkan verən yeni kosmik gəmi hazırlanacaq. Alim bu gəminin məhz kosmosdan gələnlərin gəmisinə bənzəyə biləcəyini də istisna etməyib. Stoun belə hesab edir ki, günümüzdə sürətli elmi-texniki inkişaf yaxın zamanlarda kosmosa gedən yolun qapılarını üzümüzə açmağa və planetlərarası səyahətə çıxmağa imkan verəcək. O, vaxtilə bəzi planetlərdə həyatın olmasını və sonradan onların hansısa səbəblərdən məhv olduğunu iddia edir. Alimin fikrincə, vaxtilə Mars və Venerada yerdəkinə bənzər həyat olub və ancaq elmi-texniki inkişaf həmin planetlərdə həyatı məhv edib. O, belə hesab edir ki, başqa planetlərdən gələnlər Yerin təbii inkişafına mane olmaq istəmir və sadəcə olaraq, planetimizdə baş verənləri nəzarət altında saxlamaqla kifayətlənirlər. Stoun Yerdə vaxtilə uzaq planetlərə uçub getməyi bacaran sivilizasiyanın olduğunu da istisna etmədiyini söyləyir. O, qədim yazılı mənbələrin hamısında insanların bir planetdən digərinə uçub getməsini təsdiqləyən faktların olduğuna da diqqəti cəlb edib. Stoun: “Onu da deyim ki, qədim insanların kosmos haqqında bizi heyrətləndirən məlumatlara və təsəvvürlərə malik olmasını təsadüfi hesab etmək olmaz. Bu biliklərin hamısı yüksək sivilizasiyaların mövcud olmasının nəticəsidir. Amma bu sivilizasiyaların müəmmalı şəkildə məhvi də təsadüfi olmayıb. Mənə elə gəlir ki, Yer kürəsi sivilizasiyası vaxtilə kosmos üçün vacib sayılan hansısa prinsiplərdən kənara çıxıb və ona görə də onlar digər planetlərdən gələnlər tərəfindən cəzalandırılıblar. Biz bu gün qədim sivilizasiyaların əldə etdiyi yüksək inkişafı təkrarlamağa yaxınıq. Amma bu sivilizasiya nisbətən fərqli olacaq və istəsə də, istəməsə də kosmik qanunlara tabe olmalı olacaq.”

Həm Blomberq, həm də Stoun digər planetlərdən gələnlərin Yerin bizə məlum olmayan hansısa sirrindən istifadə etdikləri qənaətindədirlər. Hər iki alimin fikrincə, ola bilsin ki, hazırda yerdəki canlıların bir qismindən hansısa planetin məskunlaşdırılması üçün istifadə edilir. Onu da deyək ki, UNO-larla bağlı baş verən hadisələri tədqiq edən alimlərin hamısı yerə bir neçə planetdən kosmik gəmilərin gəldiyi qənaətindədirlər. Belə bir fikir də vurğulanır ki, kosmosdan gələnlər o vaxt insanlarla əlaqəyə girəcəklər ki, yerdəkilər nəinki yüksək inkişaf səviyyəsinə çatsınlar, həm də mənəvi cəhətdən kamil insanlara çevrilsinlər. Beləliklə, bu gün insan oğlu yeni bir inkişaf mərhələsinin astanasında dayanıb və ola bilsin ki, indi bizə fantastika kimi görünən şeylər sabah reallığa çevrilsin. Əgər bu gün insan oğlu min kilometrlər uzaqlarda baş verən hadisələri canlı şəkildə televizordan izləyə bilirsə, onda nə üçün bizim istənilən saatda digər planetlərə uça bilməyimiz mümkün olmasın?

7 ŞƏRH

  1. Yadplanetlilər çox maraqlıdır. Mən Abbaszadə Zərifə Vidadi qızıyam 13 nö məktəbin 4a sinf şagirdiyəm.Müəlliməm Sevinc Əliyevadır.O mənə yadplanetlilər haqda məlumat verib.Mən elə bu məlumatı yazacam.Sağolun

FİKRİNİZİ BİLDİRİN

Please enter your comment!
Please enter your name here