Məntiq test nümunələri [dərslik]

1
11116

mentiq

Məntiqi Təfəkkürün Yoxlanılması Üzrə Proqram və Test Nümunələri.

MÜNDƏRİCAT:

Sözlü məntiqi təfəkkür
1. Cümlənin məntiqi tamamlanması
2. Digərlərindən fərqlənən sözün tapılması
3. Analogiyaya görə sözün seçilməsi
4. Mətnin tənqidi təhlili

Fəza təfəkkürü
5. Şəklin məntiqi tamamlanması
6. Fiqurlar sırasının davam etdirilməsi
7. Digərlərindən fərqlənən fiqurun tapılması
8. Analogiyaya görə şəklin seçilməsi

Məntiqi riyazi təfəkkür
9. Riyazi qanunauyğunluğun müəyyən edilməsi
10. Məntiqi məsələnin həlli
11. İşarələr arasında qanunauyğunluğun müəyyən edilməsi

[box type=”download” align=”aligncenter” ]Məntiq test nümunələri və proqram pulsuz yüklə[/box]

1 ŞƏRH

FİKRİNİZİ BİLDİRİN

Please enter your comment!
Please enter your name here